Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1895 a se svými současnými 33 členy funguje dodnes. Výrazně se zapojuje do dění v obci Dožice, organizují a pořádají desítky událostí pro místní obyvatel.

SDH Dožice pořádá pro své členy a místní občany například: Vítání jara, Maškarní bály, Prakyádu, Rozloučení s prázdninami, Pouťovou zábavu, Výlovy místních rybníčků. Dále pak například námětové cvičení pro všechny sbory okrsku Mladý Smolivec.

Přijďte navšívit některou z akcí pořádaných v obci Dožice. Ročně se tu koná řada zajímavých akcí pro děti i dospělé. V každém případě je pro Vás připraven pestrý program a zaručujeme Vám, že se rozhodně nebudete nudit! V DOŽICÍCH TO TOTIŽ ŽIJE!

Právě se nacházíte na webových stránkách sboru dobrovolných hasičů Dožice. Naleznete zde mnoho důležitých i zajímavých informací. Užijte si návštěvu našich webových stránek.