O SDH Dožice

Historie sboru

Vznik sboru dobrovolných hasičů v Dožicích (SDH) se datuje k roku 1895, v té době Dožice čítaly 98 domovních čísel a 504 obyvatel. Samotný sbor měl 17 činných členů a 6 přispívajících, z nářadí pak čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím v ceně 2 400 korun. Více informací se bohužel z prvních let působení sboru v obci nedochovalo a tak lze jen spekulovat kolik životů a obydlí sbor svou činností před požárem zachránil.

Jisté je, že činnost sboru utlumila 1. světová válka, kdy na základě vyhlášení mobilizace v létě roku 1914 odešlo mnoho zdejších mužů bojovat. Dochovány jsou zápisky rodáka Karla Rodiny, který v tehdejší době učil ve škole v Čížkově.

Dva roky po válce sbor zasahoval u dvou požárů, a to u pana Nešváry a také u požáru stodoly pana Rašky. O devět let později je pak zaznamenán zásah u pana Krejčího. Na začátku třicátých let sbor zasahoval hned u čtyř požárů, v roce 1931 hořel hostinec paní Čmolíkové a také obchod a hostinec pana Karmazína, o rok později sbor zasahoval u pana Zachatého č. p. 42, roku 1935 hořela stodola č. p. 37.

Roku 1938 sbor uctil památku zesnulého presidenta T. G. Masaryka, a to 7. března tedy v den připadající na jeho narozeniny, zapálením vatry u křížku na silnici vedoucí do Budislavic. Téhož roku především kvůli častým požárům a také z důvodu většího výkonu a spolehlivosti byla zakoupena nová motorová stříkačka.

Netrvalo dlouho a nově zakoupená stříkačka splnila svůj úkol, úspěšně se díky ní v roce 1939 uhasil požár stodoly Dr. Šťastného, za což sbor následně obdržel dopis uznání.

Z doby 2. světové války je zaznamenána minimální činnost sboru, zřejmě z důvodu zákazu shromažďování. První valná hromada po okupaci nacisty se konala 31. března 1946, členové zde vzdali hold padlým bratrům ve válce a koncentračních táborech.

Roku 1947 byl zapálen kostel sv. Michala Archanděla bleskem. O dva roky později sbor zasahoval také u požáru v Měrčíně a Kasejovicích, v obou případech převoz techniky zajistil hostinský Kantůrek. Dále členové sboru zajišťovali pořádání společenských a kulturních akcí, například i veřejné oslavy 70. narozenin Stalina.

V roce 1971 sbor svépomocí postavil novou požární zbrojnici ze staré stodoly. Téhož roku se zúčastnil soutěže požárních družstev v Mladém Smolivci a Budislavicích. O rok později se sbor zapojil do budování požární nádrže.

I v dalších letech se sbor účastnil námětových cvičení, kdy se útočilo na sklad píce tehdejšího JZD či ve spolupráci s celým okrskem vyzkoušel útok a vedení vody od rybníku Pilák na Kamýk, při kterém si sbory vyzkoušeli spolupráci při hašení objektu s vysokým převýšením. Roku 1976 čítal sbor již 31 aktivních členů. Kromě námětových cvičení se sbor dále účastnil velitelských dnů, roku 1978 dokonce i velitelského dne v Životicích a dále také pravidelných okrskových cvičení.

Od roku 1990 se sbory dobrovolných hasičů řídí vlastními směrnicemi bez vlivů jiných orgánů.

Dne 8. července roku 1995 se v Dožicích pořádalo okrskové cvičení u příležitosti 100 let od založení sboru, kdy cvičící družstva obsadila 1. a 2. místo. Tento den odstartoval éru úspěšných umístění na požárních soutěžích v celém okrsku. Jako vítěz okrskového cvičení se roku 1995 účastnilo družstvo okresního kola v Molinci, kde se umístilo na krásném 5. místě.

Roku 1997 sbor dokonce založil družstvo žen, družstvo dětí poprvé cvičilo roku 2013.

Kromě radosti z úspěchů na soutěžích musel sbor i na začátku nového tisíciletí zasahovat u řady požárů. Roku 2003 zasahoval sbor dvakrát, 8. listopadu u požáru kolny se slámou ve Starém Smolivci a 13. prosince pak u požáru kolny v Radošicích. V červenci následujícího roku sbor znovu zasahoval ve Starém Smolivci.

Alena Kovaříková


Současnost sboru

V současné době SDH Dožice disponuje 35 členy a zhruba 10 až 14 členy z řad dětí (jak se to povede). Jmenovitý seznam naleznete zde: http://sdhdozice.unas.cz/?page_id=63

Až do současné doby SDH disponuje funkční hasičskou stříkačkou z roku 1938.

Hasičská činnost SDH Dožice za posledních 10 let

Ve středu dne 21. února 2007 hořela hospodářská část stavení u pana Lukáše v Dožicích, jejíž hašení se členové SDH Dožice účastnili. Fotografie a informace ze zásahu naleznete zde:  http://www.mladysmolivec.cz/cs/udalosti-v-obci/pozar-v-dozicich/R10-A682/

Členové SDH si svépomocí zvelebili také jejich hasičskou zbrojnici. Oprava hasičské zbrojnice, přesněji jejího skladu proběhla 26. dubna 2009. Fotografie a informace o opravě naleznete zde:  http://www.mladysmolivec.cz/cs/udalosti-v-obci/v-dozicich-opravuji-hasicskou-zbrojnici/R10-A106/

V sobotu dne 6.11.2010 hořela patrová budova bývalého pohostinství v obci Dožice. Hašení budovy se účastnili členové SDH Dožice. Fotografie a informace o požáru naleznete zde:  http://www.mladysmolivec.cz/cs/udalosti-v-obci/byvala-hospoda-v-dozicich-lehla-popelem/R10-A473/

Účast na hasičských soutěžích (okrskových a okresních)

2020 Odkaz na pokládání věnce na pomník padlých v 1. světové válce hasičské cvičení kvůli pandemii Koronaviru zrušeno
2019 Oslavy 125. výročí SDH Starý Smolivec muži 2. místo,
ženy 2. místo,
děti 1. místo
2018 Oslavy 120. výročí SDH Budislavice muži 1. místo,
ženy 3. místo,
děti 1. místo
2017 Okrskové cvičení v Radošicích (124. výročí) muži 3. místo,
ženy 3. místo,
děti 1. místo
2016 Okrskové cvičení a Memoriál Františka Šlajse
v Mladém Smolivci (121. výročí)
muži 3. místo,

ženy 2. místo,

děti 3. a 4. místo

2015 Oslavy 120. výročí SDH Dožice muži 3. místo,

ženy 2. místo,

děti 1. místo

2014 Oslavy 120. výročí SDH Starý Smolivec muži 2. místo,

ženy 3. místo,

děti 1. místo

2013 Okresní kolo v Sedlišti ženy 5. místo
2013 Oslavy 120. výročí SDH Radošice muži 2. místo,

ženy 2. místo,

děti 3. místo

2012 Oslavy 114. výročí SDH Budislavice muži 2. místo,

ženy 1. místo

2011 Oslavy 115. výročí SDH Mladý Smolivec muži 4. místo,

ženy 2. místo

2010 Oslavy 115. výročí SDH Dožice muži 1. místo,

ženy 1. místo

2009 Oslavy 115. výročí SDH Starý Smolivec muži 3. místo
2007 Oslavy 115. výročí SDH Radošice muži 5. místo,

ženy 3. místo

2006 Oslavy 110. výročí SDH Mladý Smolivec muži 3. místo
2005 Oslavy 110. výročí SDH Dožice muži 3. místo
2003 Oslavy 110. výročí SDH Radošice muži 3. místo,

ženy 3. místo