Formuláře k soutěži

Formuláře potřebné ke klasické soutěži OSH Plzeň-jih

  • PŘIHLÁŠKA KE KLASICKÉ SOUTĚŽI

přihlášku ke klasické soutěži naleznete na:

http://www.oshpj.cz/cs/souteze-rady-velitelu/prihlaska-klasicka-soutez

  • VÝSLEDKY V KLASICKÉ SOUTĚŽI

záznamové archy pro zapisování výsledků klasické soutěže naleznete na:

http://www.oshpj.cz/cs/souteze-rady-velitelu/vysledky-klasicke-souteze

  • NAHLÁŠENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY

tiskopis pro nahlášení odborné přípravy naleznete zde:

http://www.oshpj.cz/cs/odborna-priprava-rv/oznamovaci-protokol

  • NAHLÁŠENÍ PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ

tiskopis pro nahlášení prověřovacího cvičení naleznete zde:

http://www.oshpj.cz/cs/odborna-priprava-rv/proverovaci-cviceni

  • NAHLÁŠENÍ TAKTICKÉHO CVIČENÍ

tiskopis pro nahlášení taktického cvičení naleznete na:

http://www.oshpj.cz/cs/odborna-priprava-rv/takticke-cviceni